SoeTech på DN-Debatt – Digitaliseringen utmanar det svenska skattesystemet

Den 7 nov skrev Joakim Wernberg och Åsa Hansson på DN-Debatt hur digitaliseringen ökar kravet på en skatteöversyn. Hög skatt på arbete, stor skillnad i beskattning av arbets- och kapital­inkomster samt hög grad av decentralisering gör det svenska skattesystemet extra sårbart för digitaliseringens effekter. Den tekniska utvecklingen påverkar organisationen av arbete, produktion och konsumtion i ekonomin. …

Ny rapport om digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet

Den 8 nov presenterades rapporten ”Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet” författad av Åsa Hansson vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum. I rapporten beskrivs hur den tekniska strukturomvandlingen påverkar hur arbete och näringsliv organiseras och utförs. En konsekvens är ökad rörlighet med större möjligheter till distans och hemarbete men även att utföra arbete på kontraktsbasis. Näringslivet blir också …

Dags att på allvar testa sociala obligationer för att hitta nya kreativa sätt att minska utanförskapet

Jag skriver på dagens DN Debatt om hur sociala obligationer eller SIBs (social impact bonds) kan vara ett komplement till offentliga åtgärder för att minska utanförskapet. Den offentliga sektorn har inte lyckats minska utanförskapet och globaliseringen, den tekniska utvecklingen och den demografiska utvecklingen pressar den offentliga sektorn. Det är därför hög tid att hitta nya …

Hög tid för skattereform

Hög tid för en skattereform! Jag fick möjlighet att prata om hur en sådan reform skulle kunna se ut i skatteutskottet på Forskningens dag i riksdagen. Underlag för den senaste omfattande skattereformen togs fram i mitten av 1980-talet. Det har hänt en del sedan dess, både med världen vi lever i och kunskapen kring skatters …

Den globala minimiskatten får inte ta fokus från behovet av en övergripande skattereform

Det råder stor enighet bland ekonomer om att det behövs en övergripande skattereform i Sverige. Trots det görs ingenting på nationell nivå, däremot kommer en rad nya internationella skatteregelverk som behöver införas i svensk skattelagstiftning. En sådan förändring handlar om den globala minimiskatten (15%) på bolagsvinster i stora bolag. Syftet med denna skatt är att …

Ett AI-upprop värt att ställa sig bakom!

Behövdes det ytterligare ett upprop om artificiell intelligens (AI)? Jag tycker det och därför har jag skrivit under Center for AI Safety:s upprop om hanteringen av AI-risker som utgör ett hot i paritet med pandemier eller kärnvapen. Under de senaste veckorna har tilltagande uppmärksamhet ägnats åt AI. Den snabba spridningen av tjänster som ChatGPT kombinerat …

AI-uppropet (del 2): Existentiell AI-risk, Limits to growth och marknadsekonomin

Debatten om AI har de senaste veckorna kommit att präglas av ett ett upprop från Max Tegmark och Future of Life Institute för att införa ett moratorium på delar av AI-utvecklingen. I föregående del av den här bloggföljetongen skrev jag om hur uppropsmakarna blandar ihop olika typer av AI och hur det i sin tur …

AI-uppropet (del 1): Skilj på dagens och framtidens AI

Intresset för AI, och i synnerhet stora språkmodeller (LLM), har ökat markant med tillämpningar som Chat-GPT och GPT4 som, baserat på allt större mängder träningsdata, gör statistiska förutsägelser om hur en ny text förväntas se ut för att svara på en given fråga. AI-modellen kan inte något om de ämnen som den producerar text om, …

Dags att tänka om kring matbuden?

Många människors intryck av matbuden som arbetar för digitala plattformar som Foodora, Wolt, Bolt eller Uber eats färgas av den bild som presenteras i samhällsdebattens tv-inslag, tidningsreportage och åsiktskrönikor. Att arbeta som matbud, särskilt på cykel, har beskrivits som tufft, otryggt, underbetalt och ovärdigt. Den bilden motsvarar nog inte det som många förväntar sig av …