Ett AI-upprop värt att ställa sig bakom!

Behövdes det ytterligare ett upprop om artificiell intelligens (AI)? Jag tycker det och därför har jag skrivit under Center for AI Safety:s upprop om hanteringen av AI-risker som utgör ett hot i paritet med pandemier eller kärnvapen. Under de senaste veckorna har tilltagande uppmärksamhet ägnats åt AI. Den snabba spridningen av tjänster som ChatGPT kombinerat …