OM SOETECH

Den samlade ekonomiska forskningsbilden är att teknisk utveckling på lång sikt främjar välståndsskapande och tillväxt. På kort sikt uppstår dock ofta målkonflikter, avvägningar och friktioner när ny teknik förändrar förutsättningarna för sociala och ekonomiska aktiviteter i stor skala. Det är inte tekniken i sig utan hur människor, företag och samhällen använder den som till sist kommer att avgöra dess avtryck i samhälle och ekonomi. Vi befinner oss i en omfattande och pågående strukturomvandling som möjliggörs av digital teknik och digitalisering men vars utfall i allra grad också påverkas av beteenden, marknader, lagar och regelverk.

Forskargruppen för socioekonomiska teknikstudier (SoeTech) samlar tvärvetenskapliga perspektiv på hur ny teknik möjliggör nya sätt att arbeta, nya affärsmodeller, nya förutsättningar för politik och nya beteenden samt hur dessa integreras i eller hamnar i konflikt med rådande strukturer. Forskargruppen är knuten till Lunds universitet och institutionen Teknik och Samhälle vid Lunds Tekniska Högskola.

SoeTech har till uppgift att bedriva relevant forskning för att förstå den pågående strukturomvandlingen, kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare samt delta i samhällsdebatten. Samtliga forskare i gruppen har gedigen erfarenhet av både akademisk forskning och policydebatt inom sina respektive områden.

Koordinator och kontaktperson för forskargruppen är Joakim Wernberg.