FORSKARE

FORSKARGRUPPEN

Joakim Wernberg (koordinator) är lektor vid institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola (LTH). Han doktorerade i ekonomisk geografi vid CIRCLE, Lunds universitet, med en avhandling om städer, urbanekonomi och komplexitet. Hans forskning handlar huvudsakligen om teknikdriven strukturomvandling i ekonomi och samhälle. Joakim är också forskningsledare för Digitalisering och Teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum. (Mer…)

Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hennes främsta forskningsintresse rör hur skatter påverkar företag och individers beteende och hur skattesystem kan utformas för att inte hämma konkurrenskraft i en internationell och digital värld. Hon har ett stort intresse för ekonomisk politik, framförallt finanspolitik, och varit ledamot i Finanspolitiska rådet och en rad skatteutredningar i Sverige och Danmark.(Mer…)

Andreas Bergh är välfärdsforskare, föreläsare och docent i nationalekonomi. Han är verksam vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Andreas primära forskningsintressen är välfärdsstaten, fördelningspolitik, politisk förändring och institutionell ekonomi. Han har skrivit flera böcker, bland annat ”Den kapitalistiska välfärdsstaten” och ”Hjälpas åt – Om människor och marknader”. (Mer…)

Fredrik Kopsch (tjänstledig) är fil.doktor i nationalekonomi och docent i Fastighetsvetenskap vid Lunds universitet. Han forskning handlar bostadsmarknad, stadsliv och gränsdragningen mellan marknad och politik i framtidens städer. (Mer…)

AFFILIERADE FORSKARE

Martin Andersson är professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och professor i innovationsstudier vid Lunds universitet. Han är även knuten till Entreprenörskapsforum och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Martins forskning handlar om industriell dynamik, näringslivets internationalisering, teknikdriven förändring och innovation. (Mer…)

Linda Weidenstedt är fil. doktor i sociologi och forskare på Ratio. Hon är också knuten till Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Linda intresserar sig för frågor rörande arbetsliv, organisation och ledarskap, där hennes fokus ligger på framtidens arbete. I sin forskning har hon bland annat skrivit om plattforms- och gigekonomin utifrån gigarbetarnas perspektiv, distansarbete, och empowerment som ledarskapsstil. (Mer…)