POLICYRELATERAT ARBETE

Här listas populärvetenskapliga och policyrelaterade publikationer från våra forskare.

 • Deiaco, E., Wernberg, J. (red.) (2022). Rethinking Boundaries and Revisiting Borders – Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in and interconnected world (SEF Dialogues 2022). Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2022). An Optimistic Outlook on Troubled Times – A conversation with Hal Varian about the future of the digital economy, in E. Deiaco and J. Wernberg (red), Rethinking Boundaries and Revisiting Borders – Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in and interconnected world (SEF Dialogues 2022). Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Bergh, A., Wernberg, J. (2022) Till gigekonomins försvar. Timbro förslag. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2022) Lagen om digitala marknader, i E. Örtengren (red), ACHTUNG EUROPA! Reformer för Europa nu. Frivärld. Stockholm. (läs mer…)
 • Wernberg, J. (2022) Varför AI? Förutsättningar, möjligheter och hinder för företag att använda AI. Tillväxtanalys rapport 2022:09. (Läs mer…)
 • Wernberg, J., Andersson, M. (2022). Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution. Rapport till regeringsuppdraget Digital spetskompetens, Rapport 2022:03. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2021). En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad? – Ett alternativt perspektiv på Lagen om digitala marknader (DMA). Frivärld. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2021). David vs. Goliath or Standing on the Shoulders of Giants? – A comment on The Digital Markets Act (DMA) with respect to SMEs and startups. Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2021). Innovation, Competition, and Platform Paradoxes. Policy Papers on Technology, Economics and Structural Change 2021.1. Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2021). Att sätta pris på problem – Innovationspriser och digital omställning. Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Andersson, M., Wernberg, J. (2020) Den programmeringsbara ekonomin: Mjukvara och mjukvaruutveckling i det svenska näringslivet. Swedsoft. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2019). Människor, maskiner och framtidens arbete. Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Andersson, M., Larsson, J., & Wernberg, J. (2019). Stora kunskapsintensiva investeringar: Orsaker, verkan och den offentliga sektorns roll. Tillväxtanalys PM 2019:13. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2019). I den svarta lådan: Plattformsekonomier och digitalisering. In S. Larsson and J. Schwarz (red) Plattformssamhället: Den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering (pp. 22-60). Fores. (Läs mer…)
 • Ledendal, J., Larsson, S., & Wernberg, J. (2018). Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd. Norstedts Juridik AB. (Läs mer…)
 • Bergh, A., Funcke, A., Wernberg, J. (2018). Timbro Sharing Economy Index. Timbro. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2018). Går allt verkligen fortare?: Teknologisk förändring, entreprenörskap och experiment, in M. Andersson and J. Eklund (red) Swedish Economic Forum report 2018: Navigera under osäkerhet : Entreprenörskap, innovationer och experimentell policy – Entreprenörskap, innovationer och experimentell policy. Entreprenörskapsforum. Stockholm. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2018). Inside the black box: Platform economies and digitalization, in S. Larsson and J. Schwarz (red) Developing Platform Economies – A European Policy Landscape. European Liberal Forum. (Läs mer…)
 • Andersson, M., Wernberg, J. (2018). Den osynliga infrastrukturen – en kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Swedsoft. Stockholm. (Läs mer…)
 • Andersson, M., Larsson, J., Wernberg, J. (2018) Närhet och nätverk: Urbaniseringens roll utanför storstäderna. Fastighetsägarna Syd. (Läs mer…)
 • Andersson, M., Larsson, J. P., Wernberg, J. (2017). Närhet och nätverk – Urbaniseringens roll utanför storstäderna. Fastighetsägarna Syd. Malmö. (Läs mer…)
 • Wernberg, J., Andersson, M. (2017). State of the Digital Region 2017: Exploring automation, education and learning in the Baltic Sea Region. Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • Wernberg, J., Dexe, J. (2016). Rewiring Europe:-Five Priorities for a Lasting Digital economy. Wilfried Martens Centre. Brussels. (Läs mer…)
 • Wernberg, J. (2016). Towards a cross-border open data agenda – A case for a macro-regional agenda on open government data in the Baltic Sea Region. Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • Wernberg, J., Andersson, M. (2016). State of the Digital Region 2016: Cities connecting the digital economy in the Baltic Sea Region. Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • Lundblad, J., Andersson, M. (2015). State of the Digital Region 2015: Leveraging a digital Baltic Sea Region. Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • Johansson, P., Lundblad, J. (2015). A digital single market – Growing the Baltic Sea Region. Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • Lundblad, J. (2014). Mot bättre vetande – Möjligheter med datadriven utveckling i skolan. Sysvenska Handelskammaren. Malmö. (Läs mer…)
 • Lundblad, J. (2013). Från byråkrati till innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data. Sydsvenska Handelskammaren. Malmö. (Läs mer…)