SoeTech på DN-Debatt – Digitaliseringen utmanar det svenska skattesystemet

Den 7 nov skrev Joakim Wernberg och Åsa Hansson på DN-Debatt hur digitaliseringen ökar kravet på en skatteöversyn. Hög skatt på arbete, stor skillnad i beskattning av arbets- och kapital­inkomster samt hög grad av decentralisering gör det svenska skattesystemet extra sårbart för digitaliseringens effekter. Den tekniska utvecklingen påverkar organisationen av arbete, produktion och konsumtion i ekonomin. Det utmanar de principer som dagens skattesystem bygger på, nämligen att ekonomisk aktivitet kan knytas entydigt till geografisk plats för att beskattas. Artikeln pekar på reformer som skulle öka svensk konkurrenskraft och gör systemet mer robust för digitaliseringens konsekvenser. Exempelvis bör skatteuttaget skifta från arbete till konsumtion och fastigheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *