Ny rapport om digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet

Den 8 nov presenterades rapporten ”Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet” författad av Åsa Hansson vid ett seminarium på Entreprenörskapsforum. I rapporten beskrivs hur den tekniska strukturomvandlingen påverkar hur arbete och näringsliv organiseras och utförs. En konsekvens är ökad rörlighet med större möjligheter till distans och hemarbete men även att utföra arbete på kontraktsbasis. Näringslivet blir också mobilare och företag kan skapa stora värde i länder utan att vara fysiskt närvarande och därmed beskattas. Denna strukturomvandling får i sin tur konsekvenser för skattesystemets förmåga att generera skatteintäkter. Det svenska skattesystemet är extra sårbart för digitaliseringens effekter eftersom arbetsinkomster utgör den stora skatteintäktskällan och att skillnaderna mellan hur teknik (kapital) och arbete beskattas är stor. Arbetsinkomster beskattas även högre i Sverige än i andra länder. Portugal har blivit populärt bland digitala nomader bla pga gynnsam beskattning och många som arbetar i Silicon Valley bor i Portugal. Dessutom beskattas geografiskt bundna skattebaser som konsumtion och fastigheter lägre i Sverige än i andra länder. Digitaliseringen ökar därför behovet av att se över det svenska skattesystemet. Läs rapporten för en analys av hur digitaliseringen utmanar skattesystemet och reformförslag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *