AI-uppropet (del 1): Skilj på dagens och framtidens AI

Intresset för AI, och i synnerhet stora språkmodeller (LLM), har ökat markant med tillämpningar som Chat-GPT och GPT4 som, baserat på allt större mängder träningsdata, gör statistiska förutsägelser om hur en ny text förväntas se ut för att svara på en given fråga. AI-modellen kan inte något om de ämnen som den producerar text om, …

Dags att tänka om kring matbuden?

Många människors intryck av matbuden som arbetar för digitala plattformar som Foodora, Wolt, Bolt eller Uber eats färgas av den bild som presenteras i samhällsdebattens tv-inslag, tidningsreportage och åsiktskrönikor. Att arbeta som matbud, särskilt på cykel, har beskrivits som tufft, otryggt, underbetalt och ovärdigt. Den bilden motsvarar nog inte det som många förväntar sig av …