Hög tid för skattereform

Hög tid för en skattereform! Jag fick möjlighet att prata om hur en sådan reform skulle kunna se ut i skatteutskottet på Forskningens dag i riksdagen. Underlag för den senaste omfattande skattereformen togs fram i mitten av 1980-talet. Det har hänt en del sedan dess, både med världen vi lever i och kunskapen kring skatters effekter på individer och företag. Världen fortsätter att förändras, inte minst den tekniska utvecklingen och globaliseringen och med dem internationella skatteöverenskommelser. Dock verkar det inte hända så mycket med de skatter Sverige råder över. Hög tid att se över skattessystemet och öka kunskapen kring hur den tekniska utvecklingen påverkar Sveriges möjligheter att finansiera den offentliga välfärden.  

Läs rapporten med skattereformsförslag

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *